Organization
 
รัฐวิทย์ พิตรพิบูลภักดี
ประธานกรรมการบริหาร
วรทัต  รัตนพันธุ์
ผู้จัดการทั่วไป
image
นันธิยา  จันทรางศุ
รองผู้จัดการทั่วไป
บริการสายงานสมาชิก
image
ณฐกร  พูนนาคธนาดล
ผู้จัดการฝ่าย บริการสายงานสมาชิก
image
พิชชานันท์  พิตรพิบูลภักดี
รองผู้จัดการฝ่าย บริการสายงานสมาชิก
image
อานนท์  ยังคำมั่น
เจ้าหน้าที่ บริการสายงานสมาชิก
image
ณัฐิดา  คำภาบุตร
เจ้าหน้าที่ บริการสายงานสมาชิก
ประจำศูนย์สาขา จังหวัดมุกดาหาร
สต๊อคและจัดส่งสินค้า
image
ไพโรจน์  พิตรพิบูลภักดี
ผู้จัดการฝ่าย สต๊อคและจัดส่งสินค้า
image
อรรถพล  มานะตระกูล
เจ้าหน้าที่ สต๊อคและจัดส่งสินค้า
image
กฤษฏา  ลาสุดี
เจ้าหน้าที่ สต๊อคและจัดส่งสินค้า
การตลาดและฝึกอบรม
image
ลิขิต  พานประทีป
เจ้าหน้าที่ การตลาดและฝึกอบรม
image
กัณฑ์อเนก  แช่มชื่น
เจ้าหน้าที่ การตลาดและฝึกอบรม
image
นิตยา  มานะตระกูล 
เจ้าหน้าที่ การตลาดและฝึกอบรม
image
พัชรี  หัวดอน
แม่บ้าน
Powered by MakeWebEasy.com