7 To Success 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

7 To Success 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

เปิดรับสมาชิกอมรมทั้งหมด 4 รุ่น / รุ่นละ 40 คน

ลงทะเบียน 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เต็มแล้วปิดรับทันที)รุ่นที่ 1 ) (เลื่อนการจัดอบรม รอประกาศอีกครั้ง) / จ.ชัยนาท / ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อ.เมือง จ.ชัยนาท

(ตรวจสอบรายชื่อคลิก)


รุ่นที่ 2 ) (เลื่อนการจัดอบรม รอประกาศอีกครั้ง) / กรุงเทพฯ / ห้องประชุม สำนักงานใหญ่

(ตรวจสอบรายชื่อคลิก)

 

รุ่นที่ 3 ) (เลื่อนการจัดอบรม รอประกาศอีกครั้ง) / จ.มหาสารคาม / ห้องประชุม ศูนย์สาขา จ.มหาสารคาม 

(ตรวจสอบรายชื่อคลิก)

รุ่นที่ 4 ) (เลื่อนการจัดอบรม รอประกาศอีกครั้ง) / จ.มุกดาหาร / ห้องประชุม ศูนย์สาขา จ.มุกดาหาร 

(ตรวจสอบรายชื่อคลิก)


สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ คือ
1.ลงทะเบียน 990 บาท (ได้รับสินค้า มินาพลัส หรือสมายด์แฮร์เซรั่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 กล่อง)
2.ลงทะเบียน 790 บาท (ได้รับสินค้า กาแฟ 24 in 1 จำนวน 2 กล่อง)
*เลือกแบบที่ 1 หรือ 2 ทั้งรุ่นเหมือนกัน (รูปแบบที่ 1 สามารถเลือกคละสินค้าได้)
**รุ่นที่ 1 - 3 ลงทะเบียนได้ที่ศูนย์สาขาที่จัดอบรม , รุ่นที่ 4 ลงทะเบียนที่สำนักงานใหญ่

ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย
- วิทยากร
- เอกสารประกอบการอบรม
- อาหารเที่ยง และ อาหารว่าง 2 วัน
- ผลิตภัณฑ์ 1 รายการ (ที่ลงทะเบียนเลือกรับ)

***ไม่รวมค่าที่พัก (กรณีพักค้าง) และอาหารมื้ออื่นๆ นอกจากที่ทางบริษัทจัดให้

Powered by MakeWebEasy.com