สื่อประชาสัมพันธ์ มี 4 รูปแบบ (ไม่รวมโบร์ชัวร์ แผ่นพับ) ได้แก่

  1. แบบขาตั้ง Roll up ขนาด 160 ซ.ม. X 60 ซ.ม.  ราคาชุดละ 1,200 บาท
  2. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 25 ซ.ม. X 40 ซ.ม.  ราคาแผ่นละ 60 บาท
  3. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 30 ซ.ม. X 60 ซ.ม.  ราคาแผ่นละ 120 บาท
  4. แผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1 เมตร X 3 เมตร  ราคาผืนละ 390 บาท

โดยท่านสามารถสั่งซื้อตามหมายเลขรหัส ได้ที่เคาเตอร์บริษัท สต๊อกคิดส์ และศูนย์สาขาทั่วประเทศ

 
 
 
 
 
 


 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com