ประวัติความเป็นมา

     

 

          บริษัทเพอร์เฟคไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนประกอบธุรกิจเครือข่ายในวันที่ 19 มกราคม 2555 เดิมตั้งอยู่ภายในโครงการฮาบิเทค ทาวน์อินทาวน์ จนบริษัทเติบโตขึ้นและได้ย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่ภายในโครงการวิสุทธิธานี ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ในปี 2557 ซึ่งเป็นที่ตั้งมาจนถึงปัจจุบัน

              

         บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม สมาชิกทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีแผนธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร ไม่ต้องรักษายอดรายเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ตำแหน่งทางธุรกิจและตำแหน่งเกียรติยศขึ้นแล้วไม่ปรับลด สามารถส่งมอบรหัสเป็นมรดกทางธุรกิจให้แก่ทายาทต่อไปได้    

        ตั้งแต่แรกเริ่มบริษัทฯ โดยคุณรัฐวิทย์ พิตรพิบูลภักดี ประธานกรรมการบริหารฯ ได้ประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าสมาชิกทุกคนคือหุ้นส่วนของบริษัท จึงได้มีหลักสูตรการอบรมหลายหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเฉพาะเพอร์เฟคไลฟ์เท่านั้น เพื่อหล่อหลอมสมาชิกทั้งในสายงานและต่างสายงาน ให้มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ดูแล แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน จึงเกิดเป็นคำนิยามในหมู่สมาชิกว่า “พวกเราคือครอบครัวเพอร์เฟคไลฟ์”    

          จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเครือข่ายเล็กๆ ในวันนั้น ได้เติบโตขึ้นด้วยรากฐานของสมาชิกที่มีมากขึ้นทุกวัน รวมถึงสต๊อกคิดส์ และศูนย์สาขา ที่กระจายไปทั่วประเทศ และยังมีการส่งสินค้าออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทำให้บริษัทมีรากฐานที่มั่นคง ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายสีขาว ดังคำที่ว่า “เชื่อ รัก ศรัทธา สำเร็จ”

Powered by MakeWebEasy.com