หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

ตารางผู้ผ่านตำแหน่งเกียรติยศ

ตารางผู้ผ่านตำแหน่งเกียรติยศ

ตารางการขึ้นตำแหน่ง Ruby Star

รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล   29 พ.ค.     5 มิ.ย.    12 มิ.ย.    19 มิ.ย.    26 มิ.ย.    3 ก.ค.   10 ก.ค. 
0233730

ภาณุวัฒน์

บางแก้ว

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0298485

บังออน

มิขุนทด

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0303723

อ่อนนุช

บุสภาค

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0289542

สุชาธิษณ์

โพธิ์พันธ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0267648

สำรวย

โพธิ์เจริญ

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0289153

ทีม

ปู่ชีวก 02

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0205903

เพ็ญพิศก์

 นำพลอภิเดชกุล 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0198933

จิศโรจน์

ภัทรเรืองเนตร

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0221960

ประภาวัลย์

สีคาม

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0169572

ชนัสถ์นันท์

หวังพิทักษ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0263128

ทีม

วงศ์เพ็ญ

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0306104

ณัฐวัฒน์

สนธิเสาวภาคย์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน RS
0303145

ทีม

ตาสว่าง

ผ่าน ผ่าน ผ่าน
0231447

สวนีย์

ไทพิทักษ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน
0258729

มนทิพย์

สังข์แป้น

ผ่าน ผ่าน ผ่าน
0208204

คำกลม

อ่างแก้ว

ผ่าน ผ่าน ผ่าน
0264372

สำนวน

ไชยชาติ

ผ่าน ผ่าน
0264601

ธัญญา

น้ำมนดี

ผ่าน ผ่าน
0227326

ทีม

ทวีรุ่งโรจน์

ผ่าน ผ่าน
0264609

อินทรัตน์

แซ่ตั้ง

ผ่าน ผ่าน

คำอธิบาย : ตำแหน่งเกียรติยศตั้งแต่ Crown Ruby Star ขึ้นไปสามารถขึ้นตำแหน่งโดยใช้คะแนนภายใหม่

ใต้องค์กรในแต่ละสัปดาห์ เพื่อขึ้นตำแหน่ง ดังนี้

  1. Crown Ruby Star ใช้คะแนนใหม่ภายใต้องค์กร ซ้าย-ขวา ข้างละ 150,000 PV จำนวน 4 ครั้งใน 8 สัปดาห์
  2. Crown Sapphire Star ใช้คะแนนใหม่ภายใต้องค์กร ซ้าย-ขวา ข้างละ 300,000 PV จำนวน 4 ครั้งใน 8 สัปดาห์
  3. Crown Emerald Star ใช้คะแนนใหม่ภายใต้องค์กร ซ้าย-ขวา ข้างละ 400,000 PV จำนวน 4 ครั้งใน 8 สัปดาห์
  4. Crown Diamond Star ใช้คะแนนใหม่ภายใต้องค์กร ซ้าย-ขวา ข้างละ 500,000 PV จำนวน 4 ครั้งใน 8 สัปดาห์

ข้อกำหนด

-           มีระยะเวลาในการนับ 8 สัปดาห์ โดยให้ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 สัปดาห์ (4 ครั้ง)

-           ผู้ที่จะขอใช้คะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเกียตรติยศ Diamond Star ขึ้นไปเท่านั้น

-           ในฝั่งแข็งสามารถนำคะแนนเก่ามารวมได้ 50% ต่อสัปดาห์

Tags :

Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view