หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

ประกาศจากทางบริษัท

คลิกลิ้งค์เพื่อดูประกาศ

001 ประกาศ - ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ

002 ประกาศ - การเติม E-wallet

003 ประกาศ - ระยะเวลาการรับยอดจากสมาชิกฯ

004 ประกาศ - ความสำคัญของเลขบัตรประชาชนในการสมัคร

005 ประกาศ - การรักษายอด

006 ประกาศ - ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ (เพิ่มเติม)

007 ประกาศ - การตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น

008 ประกาศ -การคีย์รหัสเปล่า

009 ประกาศ - การคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (1)

010 ประกาศ - การคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (2)

011 ประกาศ - การเปลี่ยนเลขที่ บช ธนาคาร

012 ประกาศ - การขอเอกสาร ฆอ.

013 ประกาศ - การจำหน่ายสินค้าตัดราคา

014 ประกาศ - การให้ร้ายบริษัทฯ

015 ประกาศ - การชักชสรสมาชิกไปที่อื่น

016 ประกาศ - ราคาจำหน่ายสินค้าออนไลน์

017 ประกาศ - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 2563-2564

018 ประกาศ - โควิด (1) ขอความร่วมมือสมาชิก

019 ประกาศ - โควิด (2) ยกเลิกการจัดประชุม-กิจกรรมทั้งหมด

020 ประกาศ - โควิด (3) เลื่อนการจัดงานเวที งานแกรนด์

021 ประกาศ - โควิด (4) เลื่อนทริปสิงค์โปร์

022 ประกาศ - โควิด (5) ปรับเวลาทำการ สนญ

023 ประกาศ - โควิด (6) ปรับเวลาทำการ สนญ

024 ประกาศ - โควิด (7) ปรับเวลาทำการ สนญ

025 ประกาศ - โควิด (8) มาตรการในการเข้าใช้บริการ สนญ

026 ประกาศ - โควิด (9) ปรับเวลาทำการ สนญ

027 ประกาศ - โควิด (10) ปรับเวลาทำการ สนญ

028 ประกาศ - โควิด (11) อนุญาตให้เข้าใช้ห้องประชุม สนญ

029 ประกาศ - โควิด (12) อนุุญาตให้จัดประชุม OPP

030 ประกาศ - โควิด (13) มาตรการในการเข้าใช้ห้องประชุม สนญ

031 ประกาศ - กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ในการจัดประชุม OPP (ปรับปรุงใหม่ 2563)

032 ประกาศ - ประกาศการเตือนเรื่องการคีย์ใบสมัครสมาชิก


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view