หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

ดาวน์โหลดเอกสารและสื่อ

01 - วิธีการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น

02 - แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับสมาชิก

03 - แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งทางธุรกิจเป็นบลูไดมอนด์

04 - แบบคำขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

05 - คู่มือเรียนรู้ระบบสต็อคคิดส์

06 - ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเกียรติยศ

07 - แบบฟอร์มขอขึ้นตำแหน่งเกียรติยศ

08 - กฏเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดประชุม OPP (ปรับปรุง 2563)

09 - กฎเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดประชุม OPP (เพิ่มเติม)

10 - แบบคำขอจัดประชุม OPP

11 - แบบคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม OPP (ปรับปรุง 2563)

12 - ระเบียบและผลประโยชน์สำหรับ Stock Kids และคลังสินค้า

13 - แบบคำขออนุญาตใช้ใบ ฆอ.

14 - แบบฟอร์มร้องเรียน

15 - แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

16 - คู่มือการใช้ Line Official

17 - ระเบียบบริษัท - จรรยาบรรณของบริษัทฯ

18 - แบบคำขอรับสิทธิท่องเที่ยวไต้หวัน


.

ท่านจะได้รับของของไม่เกิน 7 วัน

Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view