หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

ADVANCE TICKET


กรุณาตรวจสอบตำแหน่งโต๊ะที่ท่านสนใจ

สีเขียว คือตำแหน่งโต๊ะที่ ว่าง  (จำนวน  30 โต๊ะ)

สีแดง คือตำแหน่งโต๊ะที่ ขายแล้ว

 ZONE A                                                             ZONE D

A 001 A 002 A 003 A 004 A 005 A 006

VIP  1

  VIP 2 D 085 D 086 D 087 D 088
A 007 A 008 A 009 A 010 A 011 A 012       D 089 D 090 D 091 D 092
A 013 A 014 A 015 A 016 A 017 A 018 D 093 D 094 D 095 D 096 D 097 D 098
A 019 A 020 A 021 A 022 A 023 A 024 D 099 D 100 D 101 D 102 D 103 D 104


ZONE B                                                              ZONE F

B 025 B 026 B 027 B 028 B 029 B 030 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109 F 110
B 031 B 032 B 033 B 034 B 035 B 036 F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 116
B 037 B 038 B 039 B 040 B 041 B 042 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121 F 122
B 043 B 044 B 045 B 046 B 047 B 048 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128
B 049 B 050 B 051 B 052 B 053 B 054 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133 F 134


ZONE C                                                              ZONE E

C 055 C 056 C 057 C 058 C 059 C 060 E 135 E 136 E 137 E 138 E 139 E 140
C 061 C 062 C 063 C 064 C 065 C 066 E 141 E 142 E 143 E 144 E 145 E 146
C 067 C 068 C 069 C 070 C 071 C 072 E 147 E 148 E 149 E 150 E 151 E 152
C 073 C 074 C 075 C 076 C 077 C 078 E 153 E 154 E 155 E 156 E 157 E 158
C 079 C 080 C 081 C 082 C 083 C 084 E 159 E 160 E 161 E 162 E 163 E 164

กดปุ่ม F5 หรือ Refresh ใหม่ทุกครั้งที่ดู

ทีมงานอัพเดตข้อมูลการขาย ทุกๆ 1 ชม. (ในเวลาบริษัทฯเปิดทำการ)

ตำแหน่งโต๊ะอาจเกิดการขายแล้วขอให้ยึดพนังงานขายหน้าเคาน์เตอร์บริษัทฯเป็นหลัก 
แผนที่การเดินทางมางาน TO BE BRIGHT STARS 6 AT SHOW DC


Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view