หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

หลักสูตร Training for Trainers

หลักสูตร Training for Trainers

หลักสูตร   Training for Trainers

จำนวนรับสมัครต่อรุ่น  : 20  ท่าน

ค่าลงทะเบียน  :  1,250 บาท

                     ได้รับสินค้าเบต้ากลูแคน 1 กล่อง (ไม่รวมค่าที่พัก)

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

รูปแบบ-เนื้อหาการอบรม : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาให้สมาชิก

สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม House Meeting ได้ สมาชิกจะได้รับการ

จุดประกายพัฒนาการเป็นวิทยากรเบื้องต้น เสริมสร้างความมั่นใจ

สามารถพูดแผนธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view