หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

หลักสูตร 7 to Success

หลักสูตร 7 to Success


หลักสูตร   7 to  Success

จำนวนรับสมัครต่อรุ่น  : 20  ท่าน

ค่าลงทะเบียน  :  500 บาท

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน (เปิดรับสมัครทุกเดือน เดือนละ 1 รุ่น)

รูปแบบ-เนื้อหาการอบรม : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดอาวุธ

ให้กับสมาชิกในการเรียนรู้การทำธุรกิจเครือข่ายเบื้องต้น ตั้งแต่แผนธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การทำสายงาน การปิดการขาย การตอบข้อโต้แย้งต่างๆ

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view