หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

หลักสูตร 3 รวมพลังผู้นำ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร 3 รวมพลังผู้นำ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร 3  Leadership  Course

รวมพลังผู้นำ พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ

จำนวนรับสมัครต่อรุ่น  : 60-80 ท่าน

ค่าลงทะเบียน  : 6,900 บาท (รับเบต้ากลุแคน 3 กล่อง และ แอสต้า เซซามิน 3 กล่อง)

ระยะเวลาการอบรม : 3 วัน 2 คืน

รูปแบบ-เนื้อหาการอบรม : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการทำกิจกรรมถอดบทเรียน

ประสานแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ตลอดจนการดูแลทีม

การขยายงานให้ทีมงานทุกคนเติมโต มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view