หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

หลักสูตร 2 เสริมพลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

หลักสูตร 2  เสริมพลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

หลักสูตร 2  Empowerment  Course

เสริมพลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

จำนวนรับสมัครต่อรุ่น  : 40 ท่าน

ค่าลงทะเบียน  : 2,500 บาท ได้รับสินค้า 2 ชิ้น

                      (เบต้ากลูแคน และแอสต้าเซซามิน)

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน 1 คืน

รูปแบบ-เนื้อหาการอบรม : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการทำกิจกรรมถอดบทเรียน

ให้สมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้แชร์ประสบการณ์ แนวคิด เพื่อเรียนรู้ตนเอง

เรียนรู้ผู้อื่น มีความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันอุปสรรคในการดำรงชีวิต

ตลอดจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งสู่เส้นชัย ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view