หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

หลักสูตรที่ 1 รวมทีมรวมใจ ครอบครัวเพอร์เฟคไลฟ์

หลักสูตรที่ 1 รวมทีมรวมใจ ครอบครัวเพอร์เฟคไลฟ์

หลักสูตร 1  Unity  Course – รวมทีมรวมใจ ครอบครัวเพอร์เฟคไลฟ์

จำนวนรับสมัครต่อรุ่น  : 60 ท่าน

ค่าลงทะเบียน  : 2,500 บาท ได้รับสินค้า 2 ชิ้น

                     (เบต้ากลูแคน และแอสต้า เซซามิน)

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน 1 คืน

รูปแบบ-เนื้อหาการอบรม : เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการทำกิจกรรมถอดบทเรียน

ให้สมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้แชร์ประสบการณ์ แนวคิด เพื่อเป็นการหล่อหลอม

การอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของครอบครัวเพอร์เฟคไลฟ์ให้มีความอบอุ่น

และความสุขต่อไป

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view