หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

ข้อควรระวังในการทำธุรกิจ

                                               

1.ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

บุคคลที่ล้มเหลวในการทำธุรกิจเครือข่ายมักเป็นบุคคลที่ขาดการตั้งเป้าหมายในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายในเรื่องของตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย

ในเรื่องของรถ บ้าน การท่องเที่ยว ที่ตนเองต้องการ การตั้งเป้าหมายในการขยายเครือข่าย ฯลฯ

สำหรับการตั้งเป้าหมายที่ดีเราควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน อีกทั้งต้องกำหนดระยะเวลาในการไปถึงเป้าหมายด้วย


2.ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน

การทำธุรกิจเครือข่าย เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและขยายเครือข่าย เป็นธุรกิจอิสระ

ซึ่งเราไม่ต้องไปทำงานในสำนักงานเหมือนการทำงานประจำ ดังนั้น ผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่าย

จะต้องมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ


3.ไม่ชวนคน

ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยคน เพื่อให้เกิดการซื้อใช้ เกิดการขาย เกิดการบอกต่อ

คนที่ล้มเหลวในการทำธุรกิจเครือข่ายมักเป็นคนที่ไม่ออกไปชวนคนหรือแม้แต่ให้เทคนิคต่างๆ

ในการชวนคนมาร่วมทำธุรกิจ เมื่อไม่มีการชวนคนเข้าร่วม การขยายเครือข่ายก็ไม่เกิดขึ้น


4.ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท

การทำธุรกิจเครือข่าย เรามีความจำเป็นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท เพื่อให้ทราบข้อมูล

ข่าวสาร การแข่งขัน โดยเฉพาะการประชุม การสัมมนา หากท่านไม่ต้องการความล้มเหลวในการทำธุรกิจ

ท่านควรหาโอกาสเข้าร่วม ประชุม สัมมนา บ่อยๆ เท่าที่จะมีโอกาส เนื่องจากการเข้าประชุม สัมมนา

จะทำให้เราเกิดไฟหรือความกระตือรือร้นในการทำงาน


5.ไม่ศึกษาตัวสินค้าของบริษัท

การทำธุรกิจเครือข่าย นักธุรกิจเครือข่ายที่ดีต้องรู้จักรายละเอียดของสินค้า ประเภทของสินค้า

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ ทั้งของคู่แข่งและของบริษัท เพราะหากเนื่องจากลูกค้าถาม นักธุรกิจเครือข่ายที่ดี

จะต้องตอบและอธิบายได้ด้วยความมั่นใจ


6.ไม่ศึกษาแผนการตลาด

การทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ นักธุรกิจเครือข่ายมีความจำเป็นจะต้องเขียนแผนการตลาด

อธิบายแผนการตลาดของบริษัทได้ หากอธิบายหรือเขียนแผนการตลาดไม่ได้ ท่านก็ไม่สามารถขยายธุรกิจของท่านได้ 


7.ไม่ติดต่อกับทีมงาน

การทำธุรกิจเครือข่าย เป็นการทำธุรกิจแบบเป็นทีม ทุกคนในทีมมักจะช่วยกัน เนื่องจากหากลูกทีมได้ผลประโยชน์

หัวหน้าทีมก็มักจะได้ด้วย ฉะนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่าย จงพยายามติดต่อกับทีมงาน

หัวหน้าทีม เพื่อนร่วมทีม ลูกทีม ให้มากที่สุด


8.ไม่มีความสม่ำเสมอ ทำๆ หยุดๆ ขาดการต่อเนื่อง

  อีกทั้งเลิกล้มก่อนเวลาที่จะประสบความสำเร็จ

การทำกิจการทุกอย่างกว่าจะประสบความสำเร็จต้องใช้เวลา เช่น การปลูกต้นไม้กว่าต้นไม้นั้นจะโตก็ต้องใช้เวลา

อีกทั้งต้องเพียรพยายามรดน้ำ พรวนดิน ดังนั้นหากต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย

ท่านจำเป็นจะต้องมีความอดทน มีความสม่ำเสมอในการทำงาน จึงจะประสบความสำเร็จ


9.ไม่สร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน

ธุรกิจเครือข่าย จำเป็นจะต้องดำเนินงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง

การมีปัญหาหรือไม่เข้าใจกัน แล้วไม่ปรับความเข้าใจกัน จะทำให้ทีมหรือลูกทีมหมดกำลังใจได้ เมื่อลูกทีม

มีปัญหาก็ต้องให้คำแนะนำและกำลังใจ


10.การคิดในแง่ลบและสร้างทัศนคติในทางลบกับทีมงาน

ในการทำธุรกิจเครือข่าย จำเป็นต้องใช้ความอดทน และกำลังใจในการทำงาน การที่สร้างทัศนคติในทางลบ

ให้กับทีมงาน จะทำให้ทีมงานหมดกำลังใจในการทำงานได้

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view